Årsmøte er laget sitt øverste organ og blir gjennomført ein gong i året. I 2023 var årsmøtet gjennomført 15. mars. 26 medlemmer møtte og blei gjennomført på forsamlingshuset Ljosheim. Protokoll frå årsmøtet finn du vedlagt.