Vedtektene for Ryssholmen Båteigarlag blei siste revidert 05.04.2016. I vedlegget finn du vedtektene.